Δωρεάν φόντο βιντεοδιάσκεψης για Zoom, MS Teams, Webex and Co.

Εξατομικευμένο φόντο για Zoom, Teams, Webex, GotoMeeting με λογότυπο

Πριν χωρίς το λογότυπό σας Μετά με το λογότυπό σας

Ζουμ φόντο γραφείου με λογότυπο