Σύμβουλο ανάπτυξης και παροχής συμβουλών Power BI

  • διαθέσιμος
  • απογραφή καθ' οδόν

χρονική ποσόστωση
  • Προσαρμοσμένες λύσεις
  • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
  • Γρήγορη και χωρίς περίπλοκη επικοινωνία
η ομάδα του γραφείου
χαρτοφυλάκιο έργων

Ως σύμβουλοι και προγραμματιστές πληροφορικής, έχουμε ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία πολυάριθμα έργα σε μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών. Ενδιαφέρεστε να συνεργαστούμε και θα θέλατε να πάρετε μια επισκόπηση των προηγούμενων έργων, των γνώσεων και των πιστοποιήσεων μας; Στη συνέχεια, ζητήστε το χαρτοφυλάκιο έργων μας.